Phòng Standard Double
 •  1 Giường Đôi
 •  2 Người Lớn
 • 23m2.
 •  700.000 vnđ
 • Đặt Phòng
Phòng Superior Double
 •  1 Giường Đôi Lớn
 •  2 Người Lớn
 • 25m2.
 •  900.000 vnđ
 • Đặt Phòng
Phòng Deluxe Double
 • 1 Giường Đôi Lớn
 • 2 Người Lớn
 • 27m2.
 • 1.200.000 vnđ
 • Đặt Phòng
Phòng Deluxe Triple
 •  1 Giường Đơn, 1 Giường Đôi
 •  3 Người Lớn
 •  27m2.
 •  1.700.000 vnđ
 • Đặt Phòng
Phòng Deluxe TWIN
 •  2 Giường Đơn
 •  2 Người Lớn
 •  27m2.
 •  1.200.000 vnđ
 • Đặt Phòng
Phòng Premium Double
 •  1 Giường Đôi
 •  2 Người Lớn
 •  30m2.
 •  1.400.000 vnđ
 • Đặt Phòng
Phòng Family
 •  2 Giường Đôi Lớn
 •  4 Người Lớn
 •  45m2.
 •  1.700.000 vnđ
 • Đặt Phòng
Phòng Luxury Double
 •  1 Giường Đôi Lớn
 •  2 Người Lớn
 •  48m2.
 •  1.800.000 vnđ
 • Đặt Phòng
Phòng Luxury Triple
 •  1 Giường Đôi, 1 Giường Đơn
 •  3 Người Lớn
 •  48m2.
 •  1.800.000 vnđ
 • Đặt Phòng
Phòng Executive Suite
 •  2 Giường Đôi Lớn
 •  4 Người Lớn
 •  50m2.
 • 2.600.000 vnđ
 • Đặt Phòng